Du er her: Hjem » Hellig Anders Kors og Kong Slags Dysse

Hellig Anders Kors – på Korshøjvej.

På toppen af Vårby Bakke på Korsørvej er sidevejene Bavnehøjvej og Korshøjvej.
Kører man ad Korshøjvej kommer man til Hellig Anders Kors, der står på en høj. Som korset antyder, er det ikke en hvilken som helst høj. Den optræder i middelalderfortællingen om Hellig Anders.

Hvem var Hellig Anders?

Fortællingen om Hellig Anders er fra 1200-tallet.
Han var præst i Slagelse, og var på pilgrimsrejse i Det Hellige Land. Han tog til påskemesse og kom derfor for sent til skibet, der sejlede tilbage til Europa. Men heldigvis blev han mødt af en venlig mand, der spurgte, om han ville tilbage til sit hjemland.
Derefter vågnede Anders op på en høj i Slagelse, og det viste sig altså, at det var en engel, han havde mødt. Da han vågnede, vidste han, at han var i Danmark, fordi han hørte kirkeklokkerne fra Slagelse og en hyrdedreng, der talte dansk.

Fortællingen er blevet bevaret op gennem historien via latinske skrifter. Men de latinske skrifter er ikke det eneste, der har fået lov til at overleve på trods af både reformation, forandrede samfundsstrukturer og byfornyelser.
Det er en markering af kristendommens historie i Danmark, fordi bønderne på trods af Reformationen har bibeholdt korset, selvom det oprindeligt var katolsk.

Kong Slags Dysse – på Bavnehøjvej

Kongedyssen er en langdysse på ca. 60 meter, der ligger lige op til Trelleborgleden. Den ligger i et lille geografisk område med mange dysser.
Dyssen har haft flere forskellige navne – bare i nyere tid. I 1888 var navnet Kong Slags Dysse, i 1893 var navnet Kongedyssen og i 1940 hed den Slagelsedyssen. De forskellige navne til trods kan det vel siges, at de hænger sammen.

Dyssen blev fredet ved tinglysning i 1940, hvor den blev opmålt til 57 meter lang, og 8,5 meter bred. Den afgrænses af 47 stående og 29 væltede randsten, og indeholder et kammer bestående af 2 bæresten og 1 dæksten. Den er dateret til tragtbærerkulturen og indeholder en megalitgrav. Gravkammeret er placeret i den nordlige ende af dyssen.

Kong Slags Dysse ligger i et mindre geografisk afgrænset område på en højderyg. Der er registreret 11 gravhøje i området, hvoraf mange er overpløjet. De fleste har været runddysser, men der er dog yderligere 2 langhøje. Alle øvrige høje er dateret til enten oldtid eller yngre sten- og bronzealder.